Świadectwo Energetyczne oferta biznesowa

Jesteś zainteresowany ofertą indywidulaną ?

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się niezwłocznie

Infolinia

502 488 906

Pon-Pt: 9:00 – 17:00

biuro@swiadectwa.adm.pl

Świadectwa energetyczne są wymagane zarówno od spółdzielni mieszkaniowych, jak i zarządców nieruchomości z kilku powodów:

  1. Przestrzeganie prawa: W wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej, obowiązek posiadania świadectw energetycznych wynika z przepisów prawa. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca efektywności energetycznej budynków (2010/31/UE) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że właściciele budynków otrzymują świadectwa energetyczne, które informują o efektywności energetycznej danego budynku.
  2. Informacja dla nabywców/najemców: Świadectwa energetyczne dostarczają potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii w danym budynku. Pozwalają ocenić, jakie koszty związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i użytkowaniem energii elektrycznej mogą być związane z danym mieszkaniem lub nieruchomością. Daje to klientom możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji zakupu lub najmu, uwzględniając koszty eksploatacji budynku.
  3. Zachęta do efektywności energetycznej: Wymaganie posiadania świadectw energetycznych ma na celu zachęcanie właścicieli i zarządców nieruchomości do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Dzięki świadectwom można zidentyfikować potencjalne obszary, w których można osiągnąć oszczędności energetyczne i poprawić izolację, ograniczając w ten sposób emisje gazów cieplarnianych i wpływ na środowisko.
  4. Cele związane z ochroną środowiska: Wysokie zużycie energii przez budynki ma negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do emisji gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia. Poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych celów w walce ze zmianami klimatycznymi, dlatego wymóg posiadania świadectw energetycznych stanowi krok w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu budynków na środowisko.

Warto zaznaczyć, że dokładne wymogi dotyczące świadectw energetycznych różnią się w zależności od kraju i regionu. Dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości jest to jednak ważny aspekt związany z prawidłowym funkcjonowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, a także zgodnością z obowiązującym prawem.